تبلیغات
بسوی بینهایت - نشانه هاى حتمى ظهور+فایل سخنرانی در مورد اخرالزمان
بسوی بینهایت
ما آمده ایم تا سرباز مهدی فاطمه(س) شویم
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1389 توسط مصیب شجاعی

   نشانه هایى كه در آستانه ظهور حضرت مهدى (ع)تحقق خواهد یافت، پنج نشانه است كه به آن ها علائم حتمى مى گویند.زیرا در مورد آن ها احتمال بداء نیست و به طور یقین و جزم واقع شدنى است. این علائم پنج گانه حتمى در روایات و اخبار از زبان حضرات ائمه معصومین (ع)به ویژه امام على، امام صادق و امام باقر(ع) مطرح شده است.

امام صادق (ع) مى فرماید: پنج نشانه قبل از ظهور قائم مى باشد:1. صیحه آسمانى 2. خروج یمانى 3. خسف در سرزمین بیداء4. خروج سفیانى 5. قتل نفس زكیه

  ا.منتخب الاثرص 452.

 

سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع: بررسی سندهای مربوط به علائم و نشانه های ظهور و آخرالزمان و اینکه می شود در این مباحث به احادیث بحارالانوار تمسک جست
حجم فایل : 3.41 MB
 

 خروج یمنى  

  خروج یمنى از نشانه هاى حتمى ظهور است (1) درباره انقلاب و قیام یمنى روایات بسیارى وارد شده است.

امام صادق(ع) فرمودند:خروج این سه تن، خراسانى، سفیانى و یمنى در یك سال و یك ماه و یك روز اتفاق مى افتد و درفش یمنى از همه هدایت كننده تر است، زیراكه دعوت به حق مى كند 0 (2)

روایات مى گوید:

یمنى در پى نبرد سفیانى با وى وارد عراق مى شود. نیروهاى یمنى و ایرانى جهت رویارویى با سفیانى وارد عمل مى شوند واز روایات چنین ظاهر مى شود كه نقش نیروهاى یمن در نبرد سفیانى نقش پشتیبانى از نیروهاى ایرانى است، زیرا از لحن اخبار چنین فهمیده مى شود كه طرف درگیر با سفیانى، مردم مشرق زمین یعنى یاران خراسانى و شعیب هستند، وگویا یمنى ها پس از یارى رساندنِ به آنان به یمن باز مى گردند. اما در منطقه خلیج، علاوه بر حجاز" یمنى ها نقش اساسى خواهند داشت، گر چه روایات، آن را خاطر نشان نساخته اند ولى به طور طبیعى با توجه به روند حوادث ظهور وجغرافیاى منطقه، بایستى فرمانروایى یمن و حجاز وكشورهاى حوزه خلیج در دست نیروهاى یمن، پیرو حضرت مهدى(ع) قرا ر گیرد.

اخبار مؤید این است كه انقلاب یمنى به نهضت ظهور امام(ع) نزدیك تر است تا انقلاب زمینه ساز ایرانیان، حتى اگر فرض كنیم یمنى قبل از سفیانى قیام مى كند یا آن كه یمنى دیگرى زمینه ساز یمنى موعود مى باشد. در پاره اى روایات سخن از درفش یمنى به میان آمده كه از همه درفش ها هدایت كننده تر است زیرا كه دعوت به حق مى كند. (3) احتمالات بسیارى درباره هدایت كننده تر بودن درفش یمنى داده اند، اما پسندیده این است كه درفش یمنى اگر هدایت گرى بیشترى دارد به این دلیل است كه مستقیما از رهنمودهاى حضرت مهدى(ع) برخوردار مى گردد. همچنین یمنى به دیدار حضرتش نائل مى شود وكسب شناخت و رهنمود مى كند. مؤید این امر هم روایات مربوط به انقلاب یمنى هاست كه رهبر انقلاب یمن، یعنى شخص یمنى را مى ستاید و با این عبارات توصیف مى نماید: به سوى حق هدایت مى كند" و شما را به سوى صاحبتان مى خواند" واین كه "براى هیچ مسلمانى سر پیچى از آن جایز نیست وكسى كه چنین كند اهل آتش خواهد بود، اما انقلاب زمینه ساز ایرانیان، در روایات آن بیش از ستایش رهبران آن، ستایش از عموم گردیده است.

  1. منتخب الاثرص 452.

2. بحا رالانوار ج 52ص 210.

3. بحارا لانوار ج 52 ص 210

4. عصر ظهور كورانی ص 161.

 

خروج سفیانی         

 یكى از نشانه هاى قطعى ظهور است. سفیانى، عنصر بى بند وبار، آلوده وپرده در اموى نسب واموى نژاد است كه در سوریه انقلاب مى كند وانقلابش نیز، پس از غلبه بر دوگروه مخالف خویش، به ظاهر پیروز مى گردد و آن ده خط مخالف راكه رهبرى یكى را مردى سرخ رو و دیگرى را مردى "ابرص " به عهده دارد، در هم مى كوبد. فضاى سیاسى و اجتماعى براى او آماده مى شود و او بر منطقه وسیعى كه شامل: دمشق، حمص، حلب، اردن، فلسطین و اسرائیل كنونى است، مسلط مى گردد ویهودیان و عناصر تبهكار و حق ستیز، كودكان پرورشگاهى وكنار خیابانى از او پیروى مى كنند و همه این تحولات ظرف شش ماه صورت مى پذیرد .

پس از استقرار قدرت وسیطره سفیانى در سوریه ومنطقه وسیعى كه نام برده شد، سپاه گرانى مرکب از 142 هزار نفر سازماندهى مى كند وبخشى از آن را به منظور فتح عراق وبخشى دیگر را به سوى حجاز ومدینه منوره، گسیل مى دارد. سپاه 12 هزار نفرى او به سوى مدینه مى رود تا حضرت مهدى (ع) آن اصلاحگر بزرگ جهانى را كه خبر ظهورش پخش گردیده، دستگیر نماید. آنان سه روز در مدینه توقف مى كنند ودر آن جا دست به چپاول وجنایت مى زنند وپس از آن، بخش مهم آن 12 هزار نفر، مدینه را به منظور دستیابى به امام مهدى (ع) به قصد مکه ترك مى كنند، چرا كه اطلاع مى یابندكه آن اصلاحگر بزرگ، از مدینه به مکه رفته است.

این سپاه تجاوزكار در راه مکه، به بیابانى مى رسند ودر آن جا، زمین به امر خدا همه آنان را مى بلعد و جز دو نفر باقى نمى ماند، یكى از آن دو به سوى حضرت مهدى (ع) مى رود تا بشارت نابودى دشمنان حق وعدالت را بدهد ودیگرى به سوى سفیانى مى رود تا سرنوشت شوم ستونى از سپاه تجاوزكار او را گزارش كند. اما سپاه تجاوزكارى كه از سوى سفیانى به عراق گسیل مى گردد، در منطقه اى از اطراف نجف كه روحاء نام دارد پیاده مى شود وده ها هزار نفر از آنان براى اشغال نجف وكوفه حركت مى كنند.

روز عیدى از اعیاد اسلامى، تجاوز خویش را به این دو شهر آغاز مى كنند وسر راه خود با ستونى از مدافعان كه از بغداد مى رسد درگیر مى شوند و میان این ده ها هزار مدافع عراقى و سپاه سفیانى، جنگ وحشتناكى جریان مى یابد كه البته سپاه سفیانى پیروز مى شود وكوفه را به اشغال خود در مى آورد ودر آن جا سخت به كشتار وسیع غیر نظامیان، جارى ساختن سیلاب خون از بیگناهان، برپا ساختن چوبه هاى بى شمار دار وبه اسارت بردن زنان ودختران، دست مى زند.مردى براى دفاع ازكوفه وحقوق مردم آن بپا مى خیزد وانقلابى به راه مى اندازد، امَا كشته مى شود.

سرانجام این بخش از سپاه سفیانى به سوى شام برمى گردد، اما گروهى ازكوفه وگروهى به فرماندهى سید هاشمى وگروهى به فرماندهى قهرمان پروا پیشه "یمنى "، سپاه 100 هزار نفرى سفیانى را تعقیب مى كنند وطی جنگ خونین میان راه عراق و شام همه را درهم مى كوبند و انبوهى اسیر و غنایم جنگى، بدست مى آورند .

اما سرانجامِ شوم سفیانى و جنبش ارتجاعى او، بدین گونه پایان مى پذیرد كه: حضرت مهدى(ع) آن اصلاحگر زمین وزمان پس از ظهور خویش، از مکه به تدریج به كوفه مى رسد وپس از استقرار عدالت در حجاز و عراق ودمشق، قلمرو سیطره ظالمانه سفیانى را هدف قرار مى دهد. در حركت اصلاحى امام به سوى شام، انبوهى از حق طلبان به او مى پیوندند وسفیانى نیز در رمله ، شمال شرقى فلسطین و قدس براى شرارت آماده مى شود.لحظات رویارویى دو سپاه حق و باطل و عدل و بیداد، فرا مى رسد، گروه هایى از سپاه سفیانى، قرارگاه خویش را رها كرده وبه لشكر حق مى پیوندند وگروهى نیز به سپاه سفیانى ملحق مى شوند. شرایط براى یك پیكار بزرگ وسرنوشت ساز آماده مى شود.

سفیانى با دریافت گزارش رسیدن نیروى حق و آمدن اصلاحگر بزرگ امام مهدى(ع)از عراق به شام وفلسطین، خود را با همه قدرت و امكانات آماده رویا رویى ودیدار مى كند و بنا به روایتى از امام باقر(ع) مى گوید:

"اخرجوا الی ابن عمى

یعنى: عموزاده ام را نزد من بیاورید. (1) پس از آنكه رویاروى هم قرار مى گیرند وامام مهدى(ع) سفیانى را براى گفتگو به حضور مى پذیرد و آن گفتگو به بیعت سفیانى با حضرت مهدى وبا ایمان به او وحركت عظیم وعمیق و آسمانى او مى انجامد، سفیانى از قرارگاه حضرت مهدى(ع) به سوى سپاه خویش باز مى گردد كه سران سپاهش مى پرسند: چه كردى؟ پاسخ مى دهد: "من در برابر منطق پولادین وموضع بحق حضرت مهدى(ع)،اسلام او را پذیرفتم وبه راه و رسم اوگردن نهادم و با او دست بیعت دادم وازگذشته سیاه خویش، ندامت كردم سران سپاه او مى گویند:زشت باد رأى تو در شرایطى كه خلیفه اى بلا مانع وپراقتدار به سوى امام مهدى(ع) رفتى، اینك بر خط اطاعت اوگردن نهاده، بازگشته اى؟ سفیانى از پیمان خویش دست كشیده وبیعت خویش با حجت خدا وخلیفه راستین او را مى شكند وبه تشویق سران سپاه تجاوزكار خود، براى پیكار با حق و عدالت آماده مى شود 0

سحرگاه یكى از روزها، پیكار نهایى حق وباطل آغاز مى گردد و خداوند پس از نبردى خونبار میان دو سپاه عدل وظلم، حجت خدا ویاران حق گراى او را پیروزى كامل مى بخشد و آنان، سپاه حق ستیز سفیانى را به طوركامل نابود مى سازند. (2)

طبق روایت دیگرى، سفیانى از سرنوشت شوم وتكان دهنده سپاه خویش كه در راه مکه به زمین فرو مى رود وزمین به فرمان خدا آن ها را مى بلعد درس عبرت گرفته و مى كوشد تا فرمان امام مهدى(ع) راگردن نهد. به همین جهت بیعت مى كند، اما پس ازاندك زمانى بیعت خویش را مى شكند و سركشى مى كند وپس از نبردى خونین به اسارت درمى آید و نابود مى گردد. (3)

به روایت دیگرى، پس از دستگیرى به دستور حضرت مهدى(ع) در دروازه بیت المقدس كشته مى شود.(4)

  1. به اعتبار اینكه از نسل بنو امیه است و آنان خود را پسرعموهاى بنى هاشم مى پندارند.

2. بحار الانوار ج 52 ص 388 معجم احایث الامام المهدى(ع) ج 3 ص 6 31.

3. عقد الدررص 33 1 معجم احادیث، الامام المهدى(ع) ج 1 ص 5 0 5.

4. عقد الدور ص 85 معجم احادیث الامام المهدى(ع)ج 3 ص 313.

سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی پیرامون اینکه سفیانی کیست؟ شخصیت ظاهری او چگونه است و از کجا خروج می کند ؟

حجم فایل:3.37 MB

دانلود مستقیم

سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی درباره: علائم ظهور و مقایسه کار سفیانی با واقعه حرّه

حجم فایل:4.26 MB

دانلود مستقیم

 

سید خراسانى        

  اندكى پیش از ظهور حضرت، در میان ایرانیان، شخصى با عنوان سید خراسانى ظاهر شده که رهبرى سیاسى مردم را به عهده مى گیرد وشعیب بن صالح نیز رهبرى نظامى را و ایرانیان تحت رهبرى این دوتن، نقش مهمى را در حركت ظهور آن حضرت ایفا مى كنند. سید خراسانى وشعیب جنگ را در مرزهاى ایران، تركیه وعراق هدایت مى كنند ونیروهاى مستقر در شام، خود را به پیش رانده ودر همان زمان، از دو جناح عراق وشام، آماده پیشروى بزرگ به سوى فلسطین وقدس مى شوند.

پیرامون شخصیت سید خراسانى، سؤال هاى بسیارى مطرح است. از مهم ترین آن ها این است كه آیا مراد از خراسانى در روایات، فرد معیَنى است ویا این كه تعبیر از رهبر ایران است كه در زمان ظهور حضرت مهدى (ع) وجود خواهد داشت؟ روایات به روشنى دلالت دارد بر این كه آن شخصیت از ذریه امام مجتبى (ع) ویا امام حسین (ع) است وازاو به عنوان هاشمى خراسانى یاد شده است وصفات جسمى وى راكه داراى صورتى نورانى وخال برگونه راست ویا دست را ست دارد، بیان كرده است.

اما روایاتى كه در منابع حدیث درجه اول شیعه مانند غیبت نعمانى و طوسى در خصوص این شخص وارد شده است، احتمال دارد ایشان را به یاور خراسانیان ویا رهبر اهالى خراسان ویا فرمانده لشكر خراسان تفسیركرد. زیرا این روایات تعبیر به "خراسانى " تنها نموده نه هاشمى خراسانى، اما مجموعه قرائن موجود، پیرامون شخصیت اودلالت دارد كه مشخص است وى همزمان با خروج سفیانى ویمنى ظاهر مى شود ونیروهاى خود را به سوى عراق اعزام مى داردكه سپاهیان سفیانى را شكست مى دهند .

نسبت ایشان به خراسان به این معنا نیست كه حتماً اهل استان خراسان فعلى باشد، چون در صدر اسلام، نسبت دادن به خراسان به مشرق زمین اطلاق مى شده است كه شامل ایران وسایر مناطق اسلامىِ متصل به آن كه امررز تحت اشغال شوررى است، مى شود. بنابراین شخص خراسانى اهل هر منطقه اى كه از این محدوده باشد، نسبت او به خراسان صحیح است، چنان كه از منابع درجه اول حدیثى شیعه استفاده نمى شودكه او سید حسنى ویا حسینى است آن گونه كه در منابع روائی برادران اهل سنت به آن تصریح شده است. سید خراسانى، آخرین شخصى است كه پیش از ظهور حضرت مهدى (ع) بر ایران حكومت كرده ویا معاصر با آخرین فردى است كه فرمانرواى ایران خواهد بود . (1)

  ا.عصر ظهور على كورانى ترجمه عباس جلالى ص 270.

سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع: تبیین خروج سید حسنی قبل از ظهور حجت و اینکه از کجا خروج می کند؟
 حجم فایل : 4.53 MB
 اصهب 

  در لغت به معناى شتر سرخ مو شتر سفیدى كه با سرخى آمیخته و نام چشمه اى در میان بصره و بحرین و به معناى دشمن است و به رومیان نیز از جهت رنگ چهره و دشمنى با اسلام گفته مى شود.(1)

اصهب و "ابقع"دو رهبر مخالف سفیانى هستندكه سفیانى بر آن ها پیروز شده و بر منطقه تسلط مى یابد. روایات بسیارى به صورت متواتر رسیده كه حاكى از درگیرى بزرگ سفیانى با آنان در قرقیسیا، واقع در مرز سوریه، عراق و تركیه مى باشد.این نبرد از جنگهاى بزرگ است كه از پیش وعده داده شده، و  انگیزه آن درگیرى و كشمكش بر سرگنجى است كه در مجراى نهر فرات و یا نزدیك آن كشف مى شود .(2) در روایات آمده كه اصهب كافر قیام نمی کند، جز به هنگام شدت یافتن فتنه ها وكثرت حوادث و فجایع.(3) 

امام باقر(ع) نیز مى فرماید: از شر اصهب ابرص پرهیزكن. پرسیدند: اصهب كیست؟ فرمود: ابرص. پس فرمود: از شر سفیانى نیز پرهیز كن و از شر آن عده از آل محمدكه شذوذ دارند برحذر باش. (4) در این حدیث، اَصهب و ابغع یک نفر معرفى شده كه براساس احادیث دیگر، دو نفر هستند. در این حدیث به شیعیان امر شده كه تحت تأثیرتبلیغات اَصهب و ابقع و سفیانى و شواذ آل محمد قرار نگیرند و به سودشان شمشیر نزنند. (5)

 

  ا.لسان العرب به نقل از روزگار رهایی ج 52 ص 997.

2.عصرظهورعلى كورانى ص 2 6

3.روزگار رها?ى، ج 2، ص 993.

4. بحارالانوارج51 ص70 وج 52ص278.

5.روزگاررهایی ج2ص993

شهادت نفس زکیه                                                                        

نفس زكیّه لقب فردى از دودمان رسول خدا ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ است وى پس از ظهور و قبل از قیام حضرت بقیّة اللّه ـ ارواحنا فداه ـ مظلومانه به شهادت مى رسد. در روایات از او به «غلام» تعبیر شده كه شاید حكایت از نوجوان یا جوان بودن وى دارد. نفس زكیّه نیز او را نامیده اند زیرا بدون هیچ جرمى، تنها به خاطر رساندن پیام شفاهى حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ به مردم مكه كشته مى شود.        

از حضرت باقر ـ علیه السلام ـ روایت شده است:

قائم به یاران خود مى فرماید: مكّه طالب من نیستند لكن من نزد آنان كسى را خواهم فرستاد تا با ایشان احتجاج كند . . . آنگاه یكى از یاران خود را مى طلبد و به وى مى فرماید: نزد مردم مكه برو و به ایشان بگو! . . . من پیام آور ـ مهدى ـ نزد شمایم. او مى گوید:

ما خاندان رحمت و مركز رسالت و خلافتیم. ما دودمان محمّد و فرزند پیامبران هستیم. همانا ـ در طول زمان ـ بر ما ظلمها روا شده و ما را پایمال كرده و بر ما قهر نموده اند و حق ما را از زمان رحلت پیامبر ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ تا حال به ستم گرفته اند. ما اینك شما را به یارى مى طلبیم! ما را یارى كنید!

چون این جوان پیام را مى رساند او را گرفته و بین ركن و مقام سر مى برند و او نفس زكیه است.

امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود:

ولیس بین قیام قائم آل محمّد وبین قتل النفس الزكیّة إلاّ خمس عشرة لیلة .

بین قیام قائم آل محمّد و شهادت نفس زكیه جز 15 شب فاصله نیست.

سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی پیرامون علائم ظهور و معرفی نفس زکیه بعنوان یکی از علائم قطعی ظهور
حجم فایل : 3.13 MBطبقه بندی: مهدویت، 
برچسب ها: شهادت نفس زکیه، اصهب، سید خراسانى، خروج سفیانی، خروج یمنى، نشانه هاى حتمى ظهور،
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا به نظر شما در مملکت اسلامی ما عدالت اجتماعی وجود دارد؟

نویسندگان
وصیت نامه شهدا
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان

قالب وبلاگ